Kulturní centrum Hotel Praha

Kulturní centrum Hotel Praha, Komenského 446/6, Jablonec nad Nisou

Historie objektu Hotel Praha sahá do roku 1879, kdy pozemek s původním domem koupil podnikatel Gustav Geling. Ten nechal dům srovnat se zemí a na jeho místě vybudoval v roce 1883 novorenesanční hotel, který se mimo jiné pyšnil restaurací a bohatě zdobeným společenským sálem. V roce 1910 se v hotelu ubytoval mladý úředník a později světoznámý spisovatel Franz Kafka. Rodina Gelingů hotel prodala v roce 1944 p. Winklerovi, od roku 1945 hotel vedl Jan Semerád, který mu dal název Hotel Praha, následně byl hotel vlastníkovi zkonfiskován.

V roce 1951 začíná hotel provozovat státní podnik Restaurace a jídelny, jenž jej spravuje až do roku 1990. Mezitím se zde v roce 1968 svlékla první striptérka v socialistickém Československu. Po Sametové revoluci hotel chátrá a v poslední fázi úpadku se z něj dokonce stává vietnamská tržnice.

Následně byl vydražen v soudní dražbě. Po získání evropské dotace se z ROP Severovýchod ve výši 68,4 mil. se podařilo objekt zachránit a zrekonstruovat. Poté opět následovalo konkurzní řízení na tehdejšího vlastníka a opět veřejná dražba.

V letech 2015/2016 současný vlastník realizuje kroky směřující k úpravám historického sálu a zejména jeho zázemí tak, aby jabloneckým občanům opět, po více než čtvrtstoletí, mohl nabídnout pořádání akcí hodných tohoto historického skvostu a jeho tradice.