Permanentka - 10/2 - 2023 - Vstupenky

28. 5. 2023
Prohlídky

Nákupem permanentky potvrzuji, že jsem se seznámil s: NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZÉNU LIBEREC.

Permanentka opravňuje k 10 vstupům do Bazénu a Posilovny - vždy na maximálně 120 minut.

K ceně vstupenky může být připočítán manipulační poplatek v závislosti na zvoleném způsobu úhrady. Za neuplatněné evstupenky nelze na provozovateli vymáhat náhradu.

Minimální věk návštěvníka pro vstup bez doprovodu osoby starší 18 let je 15 roků.

 

On-line zakoupená permanentka je předkládána na šatnách v analogové, nebo elektronické formě. Vstupenku je návštěvník povinen předložit ke kontrole i při odchodu ze šaten.

Kontrola zakoupených vstupenek probíhá elektronicky. Dojde-li při kontrole vstupenky k pochybnostem o platnosti vstupenky, není provozovatel povinen tyto pochybnosti zkoumat a má právo vstupenku odmítnout a návštěvníka tak nevpustit.