» eVSTUPENKA INFORMAČNÍ a REZERVAČNÍ SYSTÉM
úvodní stránka » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Reklamační řád

Tímto reklamačním řádem se řídí reklamace veškerých vstupenek zakoupených v prodejní síti EVSTUPENKA Prodejní sítí EVSTUPENKA se rozumí on-line propojená prodejní místa (tzn. prodejní místa EVSTUPENKA a prodejní místa smluvních partnerů EVSTUPENKA.) a on-line prodej na webových stránkách EVSTUPENKA

Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není v tomto reklamačním řádu výslovně uvedeno jinak.

Zakoupená vstupenka se nevyměňuje.

V případě nedoručení vstupenek Českou poštou podává Evstupenka reklamaci. Vyřízení reklamace trvá v případě doručení po ČR maximálně 30 dnů. Po kladném vyřízení reklamace v případě ztráty vstupenek klienta kontaktujeme a vracíme peníze za vstupenky včetně poplatku za doručení. 

Vracení vstupeného - zrušení či změna představení

Pokud jste vstupenku(y) zakoupili v některém z našich prodejních místbude Vám vstupné vráceno buď v místě zakoupení vstupenek, nebo přímo pořadatelem dané akce. V prvním případě navštivte toto prodejní místo s platnou vstupenkou. Akce, kterou chcete vrátit, musí být zrušena, změněna, nebo přeložena na jiné datum. Vstupné na akci bude vráceno v případě zrušení akce a může být vráceno na přání zákazníka (částečně) v případě změny data konání akce nebo jiných parametrů, není-li akce zcela zrušena. V případě vrácení vstupeného přímo pořadatelem bude taková skutečnost oznámena na webových stránkách EVSTUPENKA s kontaktem na pořadatele, případně budete informováni na všech prodejních místech EVSTUPENKA. 


Pokud jste vstupenku(y) zakoupili PŘÍMO OD EVSTUPENKY a zaplatili jste kreditní či debetní kartou nebo jiným elektronickým způsobem, měli byste učinit toto: jděte do záložky Kontakty, zvolte odpovídající e-mailovou adresu a zašlete nám oficiální žádost o vrácení vstupného. V tomto e-mailu uveďte číslo objednávky vstupenky. Bez oficiální žádosti od zákazníka nemůže být vrácení vstupného zpracováno. 
 
*Neočekávejte vrácení vstupného okamžitě - dejte nám prosím čas na jeho zpracování. Zákon o ochraně spotřebitele ve svém § 19 odst. 3 stanovuje: "Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit."  

Ve většině případů vrací vstupné za zrušené akce EVSTUPENKA. Někdy však existuje smlouva s pořadatelem, na základě které vrací peníze za prodané vstupenky namísto EVSTUPENKY sám pořadatel. V takovém případě budete po vaší emailové žádosti informováni o dané skutečnosti.
 
Není-li stanoveno jinak, při vrácení vstupenek zákazníkovi nebude vrácena částka označená na vstupence, případně při online objednávce vstupenek jako manipulační poplatek

Zpracovávám...